top of page

מיתוג מחדש לתיכון מקיף ד׳ אשדוד

תוכן + אריזה־גרפית

בין 2017-2022 (כיתה ח׳ עד י״ב), בהיותי תלמיד בביה״ס התיכון מקיף ד׳ אשדוד, הייתה לי הזכות לעמוד בראש המדיה החברתית של ביה״ס יחד עם פלג סחראי.

מאחר שלביה״ס לא הייתה היסטוריה/נסיון בתחום — התעורר הצורך ליצור לו אריזה גרפית מאפס, יחד עם תוכן שיבדר את התלמיד ויעשיר אותם גם מחוץ לכותלי ביה״ס.

זהו הפרויקט הגדול הראשון שלי.

מלחמת רוסיה—אוקראינה (נעשה בזמן־אמת מתוך עניין התלמידים) 🇷🇺🇺🇦

16
15
13
14
12
11
10
4
3
7
1
המקרר החברתי באשדוד — מעורבות חברתית בקהילה 🙌🌍
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 4
Artboard 3
Artboard 2
Artboard 1
צלילי הפיזיקה 62
צלילי הפיזיקה 74
אומנות-07
אומנות-17
אומנות-01
_1290561

תוכן לימודי מונגש חזותית

הדפסים ועלוני־מידע

צילום

הסרטה

bottom of page