top of page

תוכן לימודי מונגש חזותית

בקיומה של מדינת־ישראל והלאום היהודי תוך איום מיידי תמידי, זוהי אך חובתנו לחנך את ילדי ישראל לידיעת המולדת, הארץ – וכל גורם המאיים עליה או עתיד להשפיע עליה. בזמן שבבתי ספר ברחבי הארץ נלמדת רק היסטוריה רחוקה, במקיף ד׳ – באמצעות המדיה החברתית – התלמידים לומדים איך היא עלולה לחזור על עצמה. הנושאים מתפרשׂים מהיסטוריה וגיאופוליטיקה ועד מדע ולימודי־תנ״ך, ולפעמים ׳סתם׳ מעורבות חברתית, שהיא מהות החינוך.

מלחמת רוסיה—אוקראינה (נעשה בזמן־אמת מתוך עניין התלמידים) 🇷🇺🇺🇦
16
15
13
14
12
11
10
4
3
7
1
המקרר החברתי באשדוד — מעורבות חברתית בקהילה 🙌🌍
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 4
Artboard 3
Artboard 2
Artboard 1

הדפסים ועלוני־מידע

צילום

צלילי הפיזיקה 62
צלילי הפיזיקה 74
אומנות-07
אומנות-17
אומנות-01
_1290561

הסרטה

תמונות שוות אלף מילים, ובכל סרט כזה – יש לפחות 24 כאלו בשניה.

מיתוג מחדש לתיכון מקיף ד׳ אשדוד

תוכן + אריזה־גרפית

בין 2017-2022 (כיתה ח׳ עד י״ב), בהיותי תלמיד בביה״ס התיכון מקיף ד׳ אשדוד, הייתה לי הזכות לעמוד בראש המדיה החברתית של ביה״ס יחד עם פלג סחראי.

מאחר שלביה״ס לא הייתה היסטוריה/נסיון בתחום — התעורר הצורך ליצור לו אריזה גרפית מאפס, יחד עם תוכן שיבדר את התלמיד ויעשיר אותם גם מחוץ לכותלי ביה״ס.

זהו הפרויקט הגדול הראשון שלי.

bottom of page